संपर्क साधा

आमच्याशी संपर्क साधा

गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे
एच.ए.एल. हायस्कूल मराठी माध्यम

भाजी मार्केट जवर, ओझर टाउनशिप, ता॰ निफाड, जि॰ नाशिक ४२२२०७

फोन न. ०२५५०-२७८५६५,

ईमेल : halhsmm@yahoo.com