शैक्षणिक प्रोफ़ाइल

शैक्षणिक प्रोफ़ाइल

शाळेची पातळी   –      माध्यमिक

माध्यम         –      मराठी

विषय           –      अनिवार्य