शालेय समिति

शालेय समिति

पालक शिक्षक संघ

अध्यक्ष      : श्रीमति. गाजरे एस. पी.     –   मुख्याध्यापिका

उपाध्यक्ष     : श्री. रवीद्र भास्करराव जाधव

सचिव       : श्रीमती. गुंजाळ एस.टी.

सहसचिव    : श्री. संदीप जाधव

विद्यार्थी प्रतिनिधि  :  कु. दिव्या दीपक सोनावणे

चि. शुभम युवराज तिड्के

 

इ.         तु              प्रतिनिधिची नाव

5वी       अ             श्री. रेवननाथ अशोक आहेर

ब              श्री. संदीप राजराम खडताळे

6वी       अ             सौ. सुशीला संतोष ससाणे

ब              सौ. सिंधुबाई सुनील पगारे

क             सौ. जयश्री पंकज आढ़ाव

7वी       अ             श्री. संदीप सुरेश जाधव

ब              सौ. अंजना रामदास जाधव

क             श्री. बोरस्ते भाऊसाहेब पुंजाजी

8वी       अ             सौ. वैशाली दीपक पगारे

ब              सौ. उज्वला महादेव गाडेकर

क             सौ. अनिता राजेंद्र गायकवाड

9वी       अ             श्री. रवीद्र भास्करराव जाधव

ब              श्री. लता शाम कर्पे

क             श्री. दीपक शिवाजीराव सोनवाणे

10वी      अ             श्री. भगवंत रामचन्द्र कराटे

ब              श्री. बालकृष्ण निवृत्ती राउत

क             सौ. ज्योति राजू सव्वाखण्डे

ड              सौ. सविता सुकदेव मोटमल

शालेय व्यवस्थापन समिति

अध्यक्ष         : प्रि. डॉ. राम कुलकर्णी

उपाध्यक्ष       : श्री. दादाभाऊ केदारे

सचिव          : श्रीमती. गाजरे एस. पी. (मुख्याद्यापिका)

शिक्षणतज्ञ      : श्री. सचिन भाऊ ढोमसे

बलविकास तज्ञ  : श्रीमती सुनीता गणोरे

ग्रामपंचायत तज्ञ :  श्री. प्रकाश शिवाजी महाले

शिक्षक सदस्य   : सौ. व्ही. ए. शेजवळ

विद्यार्थी सदस्य : कु. सुयश सुभाष जाधव

कु. तनुश्री संदीप कदम

शोभा रविन्द्र शिंगे           – कार्यकरणी सदस्य

भालेनाथ बबन जाधव         – कार्यकरणी सदस्य

किशोर प्रभाकर शिरसाठ       – कार्यकरणी सदस्य

कविता प्रभाकर शिंदे – कार्यकरणी सदस्य

नन्दा रमेश मगर            – कार्यकरणी सदस्य

संदीप सुरेश जाधव           – कार्यकरणी सदस्य

मुख्तार निजमोद्दीन तंबोली    – कार्यकरणी सदस्य

नाना काशीनाथ तिडके        – कार्यकरणी सदस्य

सुनीता बलकृष्ण गणोरे       – कार्यकरणी सदस्य

राजेश यादव चव्हाण         – कार्यकरणी सदस्य

शिल्पा सुभाष जाधव          – कार्यकरणी सदस्य

गुलाब उत्तमराव वैद्य         – कार्यकरणी सदस्य

 

परिवहन समिति

अध्यक्ष       : श्रीमती गाजरे एस. पी.    (मुख्याध्यापिका)

सचिव        : श्री. जे. एन. आहीरे

श्री. आर. डी. अनाप

केंद्र प्रमुख    :  श्रीमती नुतन पवार

वाहक        :  श्री. कोल्हे व इतर

 

          विशाखा समिती

अध्यक्ष       : श्रीमती गाजरे एस. पी.    (मुख्याध्यापिका)

प्रमुख        : श्रीमती एन. व्ही. मोंढे

श्रीमती के. के. देशमुख

सदस्य       :  श्रीमती शेजवळ व्ही. ए.

श्रीमती गोरे एन. जी.

श्रीमती वाकचौरे एम. ई.

श्रीमती गोऱ्हे ए. पी.

श्रीमती कुलकर्णी आर. आर.

मध्यान्ह भोजन समिती

अध्यक्ष         : प्रि. डॉ. राम कुलकर्णी

सचिव          : श्रीमती. गाजरे एस. पी. (मुख्याध्यापिका)

सदस्य         : श्रीमती एन. व्ही. मोंढे

श्री. एस. पी. मैन

शालेय शिस्त समिती

श्री. एन. एम. जाधव

श्री. ए.डी. जगताप

श्री. डी. के. हाथखंबकर

श्री. एस. एन. जोशी

रेदी समिती

श्रीमती. एस. पी. गाजरे (मुख्याध्यापिका)

श्री. एस. एम. भोई

श्री. एच. एन. बिडकर

परीक्षा समिती

श्री. जाधव एन एम

श्री. आहीरे जे एन

श्री हातखंबकर डी के

श्रीमाती वाकचौरे एम ई

 

संस्कृतिक समिती

 

श्रीमती एन व्ही मोंढे

श्रीमती एस टी गुंजाळ

श्रीमती एन जी गोरे

श्रीमती एम ई वाकचौरे

श्रीमती के ई शेजवळ

श्रीमती के के देशमुख

 

सीडब्लूएसएन समिती

श्रीमती गाजरे एस. पी. (मुख्याध्यापिका)

श्रीमती पल्लवी करभारी भामरे (विशेष शिक्षक)

श्री. बीडकर एच एन (पर्यवेक्षक)

पुस्तक पेढ़ी समिती

सौ यु पी मुळे

श्री एस एन जोशी

श्री डी के हातखंबकर

सहल समिती

श्री एन एम जाधव

श्री डी के हातखंबकर

श्री एस एन जोशी

श्रीमती के ई शेजवळ

श्रीमती के के देशमुख

क्रीडा समिती

श्री एस एन जोशी

श्री. ए.डी. जगताप

श्री. जाधव एन. एम.

स्पर्धा समिती

शिष्यवृत्ती परीक्षा–            श्रीमती व्ही ए शेजवळ     –    5वी

श्रीमती के के देशमुख      –    8वी

चित्रकला परीक्षा             श्री एस एच पाटील

हिन्दी परीक्षा               श्रीमती एम ई वाकचौरे

इंग्रजी परीक्षा         –      श्रीमती व्ही ए शेजवळ

 

एन.टी.एस./एम.एम.एस. –      श्रीमती कुलकर्णी आर. आर.

श्रीमती के के देशमुख

एन.टी.एस.       –          श्रीमती गोरे ए. पी.

जी.के      –    श्रीमती  के के देशमुख